Chính sách cookie

Chính sách cookie của 78win nhằm mục đích giúp cải thiện trải nghiệm trực tuyến cho người dùng và cung cấp thông tin chi tiết hơn về cách mà trang web được sử dụng. Đây là một số thông tin cơ bản về chính sách cookie của 78win.

Cookie là gì?

Chính sách cookie
Chính sách cookie

Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie giúp trang web nhận ra máy tính của bạn và tự động điều chỉnh để cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt hơn cho bạn.

Cookie được sử dụng để làm gì trên 78win?

Chính sách cookie
Chính sách cookie

78win sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách người dùng truy cập và sử dụng trang web. Những thông tin này bao gồm các trang web đã truy cập, thời gian truy cập và số lượng lượt truy cập.

Loại cookie được sử dụng trên 78win

78win sử dụng các loại cookie khác nhau, bao gồm cookie cần thiết, cookie chức năng, cookie quảng cáo và cookie phân tích. Các cookie cần thiết cung cấp thông tin cơ bản về trang web, trong khi cookie chức năng cung cấp các tính năng bổ sung và cookie quảng cáo cung cấp thông tin về quảng cáo trên trang web. Cuối cùng, cookie phân tích giúp 78win đo lường và phân tích cách người dùng sử dụng trang web.

Lựa chọn và kiểm soát cookie

Người dùng có thể lựa chọn từ chối cookie hoặc xoá cookie bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm trực tuyến của bạn trên 78win.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách cookie của 78win, bạn nên truy cập trang web của họ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ.